Lopende A.

 

De activiteit Lopende A kan zowel in het bos als op het strand worden aangeboden.

Er ligt op locatie een metalen A-frame klaar voor de deelnemers. Het is de bedoeling dat straks een deelnemer op de horizontale ligger van het A-frame gaat staan terwijl de A rechtop wordt gehouden door 4 personen met behulp van de 4 touwen die aan het frame zijn bevestigd. Vervolgens is het de bedoeling dat de A gaat ‘lopen’ zonder dat de persoon in de A de grond aanraakt. Door met behulp van de touwen het frame op 1 ‘been’ te trekken kan de persoon in de A het andere been vooruit bewegen. Wanneer je dit vervolgens ook aan de andere kant doet krijg je een lopende A. Er zijn meerdere varianten met betrekking tot mogelijke spelvormen die aangeboden worden. Afhankelijk van de situatie wordt er een keuze gemaakt:

  • Het is de bedoeling dat de deelnemende teams binnen de door de instructeur bepaalde tijd zoveel mogelijk trajecten tussen de pionnen afleggen. Iedere keer als een traject is afgelegd moet de persoon in de A gewisseld worden.
  • Een andere variant is hetzelfde als de voorganger met het verschil dat ze een door de instructeur bepaald aantal trajecten moeten afleggen in een zo snel mogelijke tijd. De tijd bepaald vervolgens hun eindscore.

De lopende A is een leuke opdracht waarbij samenwerken en communicatie erg belangrijk zijn